2014. október 7., kedd

OKTÓBERI GYÜLEKEZETI PROGRAMOK

SOK SZERETETTEL VÁRUNK ALKALMAINKRA!

A középpontba Istent szeretnénk állítani, neki vagyunk hálásak az életünkért, és minden jó dologért, amit kapunk Tőle!

Október 12.de. Istentisztelet Baja Kádár u. 5. H:6500.
du.  HÁLAADÓ Bátmonostor Baracskai u. 34. H: 6528. Vendég lp. Kübler János Kezdés: 15h

Október 18. 17h Körzeti NŐI KÖR BAJA
Téma: Kapcsolatunk más felekezetekkel
Kézműves: Őszi sütőtökdísz kartonból 

Október 19. de. Istentisztelet Baja 
du. BEMERÍTÉS BÁTMONOSTOR Kezdés 15h

Október 26. de. Istentisztelet Baja  
du. BAJA HÁLAADÓ Vendég lp. Révész Lajos Kezdés 15h

2014. március 9., vasárnap

ReMa Konferencia 2014

ReMa Konferencia 2014 témái:
1.szekció: Drámapedagógia a hitoktatásban
Drámapedagógiai gyakorlatok mélyítése azok számára, akik már részt vettek az alapozó drámapedagógiai képzésünkön.
2.szekció: Játék a hitoktatásban
Játéklehetőségek három korcsoport (óvodások, kisiskolások, kamaszok) számára a Húsvéthoz kötődő bibliai történetek feldolgozásához. A tanultak alkalmazása húsvéti csendesnap, játékdélután, családi nap vázlatának megalkotásával.
Jelentkezés: e-mailben (rema@remaalapitvany.hu) 2014. április 3-ig a személyes adatok (név, lakcím, telefonszám, gyülekezet) megadásával.


2014. március 2., vasárnap

BAPTISTA HITTANKÖNYVEK és Munkafüzetek

ÉVES TEMATIKA 5. osztály
A Biblia Isten üzenete
Jn. 20,30-31; 1.Tim 3,16-17
A Biblia keletkezése
A Biblia nyelvei és fordításai, megbízhatósága

A Biblia szerkezete – Az Ószövetség könyvei

A Biblia szerkezete – Az Újszövetség könyvei

A Biblia megbízhatósága - A Biblia világa

Összefoglalás

Az Atya - A tékozló fiú története
Lk.15:11-32
Isten a Teremtő
1.Móz.1-2:25.
A jó és rossz - A bűneset
1.Móz.3
Isten a Gondviselő
Az ötezer ember megvendégelése
 Luk.9:10-17
Megbocsátás - A gonosz szolga
Mt.18:21-35.
Összefoglalás

Karácsony - Jézus születése
Lk 2,1-20
Menekülés Egyiptomba,
Betlehemi gyermekgyilkosság
Mt 2,13-23
Bemerítő János
Lk 3, 1-22; Mt 14,1-12
A jó pásztor
Jn 10,11-18
A világ világossága -
A vak Bartimeus története
Jn 8,12; Jn 1,1-13
Mk 10:46-52.
Út, igazság, élet – Zákeus
Jn 14,1-6, Lk. 19, 1-10.
Virágvasárnap
Mt 21,1-11
Nagycsütörtök: Jézus az élet kenyere
Mt 26,17-29; Jn 6,22-71
 Nagypéntek: Jézus pere és halála
Jn 18,28-19,37
Húsvét  - Feltámadás és az élet
Jn 20,1-29; Jn 11,21-27
Összefoglalás

Isten szólt Nóéhoz - Az özönvíz története
1.Móz 6:8-8:22.
Szemben Isten szavával - Bábel tornya
1.Móz 9:1-17. 11:1-9.
Isten szólt Ábrahámhoz - Ábrahám élete
1.Móz.12.1-7. 22:1-19.
Isten szólt Jákóbhoz - Jákób tusakodása
1.Móz 32:23-32
Isten szólt Józsefhez - József élete
1.Móz 37:1-11.
Isten szólt Mózeshez - A tíz csapás
2.Móz.7.résztől 12.részig
Isten szólt Józsuéhoz - Jerikó
Józs 1:1-9; Józs 6:1-21.
Isten szól a prófétán keresztül - A kiválasztás
1 Sám 9,1-10,27
Saul engedetlensége - A bűn
1 Sám 13; 1Sám 15,10-31
Dávid és Góliát - A hit
1Sám 17,26-58
Dávid és Jonatán - Barátság
1 Sám 18,1-14,19,1-10;
ÉVES TEMATIKA 1 osztály
Bemutatkozás

Az Atya - Tékozló fiú története
Lk 15,11-32
Imádság
Mt 6, 9-13
Isten szól hozzánk - Sámuel elhívása
1 Sám 3,1-20
Isten a Teremtő I. - Az Ég és a Föld teremtése
1 Móz 1,1-2,3
Isten a Teremtő II.  - Növények és állatok teremtése
1 Móz 1,1-2,3
Isten a Teremtő III.  - Az én Teremtőm
1 Móz 2,4-25
Isten a Gondviselő  - Az ötezer ember megvendégelése
Lk 9,10-17
Megbocsátás
Mt 18, 21-22
A jó és rossz - A bűneset
1 Móz 3
Összefoglalás

Jézus születésének ígérete
Lk 1,26-38
Készülés az ünnepre

Karácsonyi történet - Jézus születése
Lk 2,1-7
Jézus bemutatása
Lk 2,21-40
12 éves Jézus a templomban
Lk 2,41-52
Jézus bemerítése
Mt 3,13-17
Jézus megkísértése
Lk 4,1-13
Jézus tanítványai
Lk 6,12-16
Jézus meggyógyítja a bénát
Lk 5,17-26
Naini ifjú feltámasztása
Lk 7,11-17
Jézus a természet Ura – Lecsendesíti a tengert
Lk 8,22-25
Jézus gyógyít- Jairus lányának meggyógyítás
Lk 8,40-42;49-56
Jézus csodát tesz –  Jézus a tengeren jár
Mt 14:22-33.
Jézus bevonul Jeruzsálembe – Virágvasárnap
Lk 19,28-40
Felső szoba és kert
Lk 22,7-23, 39-53
Nagypéntek
Lk 23, 26-49
Készülés az ünnepre

Húsvét – Az angyal üzenete a feltámadásról
Lk 24,1-12
Találkozás a feltámadt Jézussal – Tamás
Jn 20,24-29
Összefoglalás

Isten szereti a világot – Az evangélium üzenete
Jn 3,16
Jézus szereti a gyerekeket
Mk 10,13-16
Értékes vagyok - Az elveszett bárány
Lk 15,1-7
Isten vigyáz rám – A tüzes szekerek
2 Kir 6,8-17


2014. február 25., kedd

KARÁCSONY a BAPTISTÁKKAL Budapest, Sportaréna 2013. Dec. 22.

Nagy izgalommal vártuk december 22-e délutánját, mikor szinte teljesen megtelt emberekkel a Papp László Budapest Sportaréna. Most nem egy jó koncertre, hanem a baptista karácsonyra jöttek a vendégek.

1522687_750643404965277_1271000874_o.jpg
A közel 9000 résztvevő között voltak gyülekezeti tagjaink szerte az országból, az általuk meghívott vendégek, valamint a baptista iskolák diákjai és tanárai.
A Baptista Szeretetszolgálat és a Magyarországi Baptista Egyház közös rendezvényén sokszínű és tartalmas program várta a jelenlévőket. Az est moderátorai Borbás Marcsi, televíziós műsorvezető és Varga György lelkipásztor volt.
A program az Újpesti Baptista Gyülekezet harangkórusával indult, majd ismert karácsonyi kórusműveket adott elő a Baptista Központi Ének- és Zenekar Oláh Gábor vezetésével. Különös színfolt volt az Újpesti Baptista Gyermekkórus szolgálata. Többek között Händel Messiásából adtak elő rövid darabokat.
Ezek után a kivetítőn bejátszották a Lukács evangéliuma alapján készült Jézus élete film karácsonyi jelenetét.
A folytatásban Szabó Balázs és gospel zenekara vezette a dicsőítést két közismert énekkel.
A Schönek házaspár bizonyságtételében elmondta, hogy hosszú éveket vártak gyermekük megszületésére, de az Úr meghallgatta imádságukat és megajándékozta őket egy fiúval, Dániellel.
1511144_750661604963457_1815561690_n.jpgPapp János, egyházelnök prédikációjában a karácsonyi történetről szólt. Beszédében kiemelte, hogy a bibliai történet nemcsak egy régi szép emlék, hanem egy mai napig erővel bíró esemény. Jézus Krisztus azért született a világra, hogy megszabadítsa az emberiséget legnagyobb problémájától, a bűntől.
Az est második részében a baptista iskolák és szociális intézmények képviselői léptek színpadra. Először az iskolák tanulóiból összeállt kórus énekelte el a Mi dalunkat Bolyki Balázs és a Bolyki Soul and Gospel vezetésével, majd kiosztották az idei pedagógiai és szociális díjakat.
Felhangzott a sulidal is, melyet Bolyki Balázs írt a baptista iskolák számára.
A kormányzat részéről Soltész Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára köszöntötte a résztvevőket és beszédében kiemelte a hit fontosságát és erejét a társadalomban.
Ezen az estén ünnepelték a cipősdoboz kampány tizedik évfordulóját. A programot Révész Szilvia, a Baptista Szeretetszolgálat munkatársa vezette. Elhangzott, hogy több mint 40 ezer ajándékot gyűjtöttek össze az idei évben. A legtöbb cipősdobozt összegyűjtött iskolák jutalomban is részesültek. Közéleti személyiségek adták át szimbolikusan néhány ajándékot gyermekeknek. Schmittné Makray Katalin, a volt köztársasági elnök felesége pedig a dévai gyermekotthonból érkezett gyermekeknek adta át az ajándékdobozokat
Az est utolsó szakasza egy evangélizációs blokk volt. Gál Dávid és a Tűzveszély zenekar majd Pintér Béla vezették a dicsőítést megénekeltetve a közönséget is. Fellépett a kisújszállási baptista iskolákból összeállt gyermekkórus is.
1462583_750697074959910_1435842632_o.jpg
Szenczy Sándor, a Baptista Szeretetszolgálat vezetője rövid bizonyságtétellel és igei üzenettel buzdította megtérésre a jelenlevőket. Többen nyilvánosan is vállalták döntésüket Jézus Krisztus mellett.
Az est két karácsonyi énekkel zárult, melyben mindenki énekelt, aki az est során a színpadra lépett. Meglepetésként lufik százai hulltak a magasból a közönség közé.
Összességében egy profi rendezésű, változatos programnak lehettünk tanúi. Ismét rácsodálkozhattunk milyen sok érték van közösségünkben, és jól megfér egymás mellett a régi és az új, a komoly- és a könnyűzene. Együtt, egységben ünnepelhettük Megváltónk Jézus Krisztus születésnapját a baptista nagycsaláddal. Emlékezetes lelki élmény marad minden résztvevő számára.